WEEK IN PHOTOS #21

This was a week with some great meetings and hard work: I've spent some fun time with Paulina and Ania, done a huge photoshoot for 3 days and had a blast today - with a long walk and time spent with my family ;) 

To był tydzień cudnych spotkań i ciężkiej pracy: spędziłam świetny czas z Pauliną i Anią, wykonałam sporą sesję 3 dniową no i miałam cudowną niedzielę - z porannym długim spacerem, z którego wróciłam z bukietem łubinu, a potem spędziłam cały dzień z rodzinką ;)

No comments:

Post a Comment